نمایش دادن همه 2 نتیجه

اندازه‌گیری دقیق در صنعت، فرایندی است که به کمک آن ابعاد، خصوصیات و ویژگی‌های مختلف اشیاء و سامانه‌ها با استفاده از وسایل و تجهیزات مناسب، با دقت و صحت بالا اندازه‌گیری می‌شود.
هدف اصلی از اندازه‌گیری دقیق در صنعت، داشتن اطلاعات دقیق و قابل اعتماد درباره ویژگی‌های موردنظر است که به عنوان پایه‌ای برای تصمیم‌گیری‌ها، کنترل فرآیندها و بهبود کیفیت محصولات و خدمات به کار می‌رود.